ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY

 • Ihned při přebírání zásilky překontrolujte balík. V případě viditelného poškození vnějšího obalu zásilky nebo evidentního rozbití obsahu zásilku nepřebírejte a sepište s přepravcem zápis o škodě.

 • Pokud zjistíte poškození zásilky až po rozbalení, je nutné zboží nafotit a to tak, aby byla viditelná forma a způsob zabalení zboží v balíku, včetně výplně a kartonu.

 • Tuto reklamaci je nutné nahlásit nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky! Pozdější nahlášení již nebude akceptováno!

 • Nahlásit reklamaci je nutno pouze pomocí kontaktního formuláře na této stránce.

ZBOŽÍ BYLO DORUČENO POŠKOZENÉ

NUTNO NAHLÁSIT DO 48 HODIN OD PŘEVZETÍ ZÁSILKY!!!

 • Otevřenou krabici s rozbitým zbožím včetně výplně a všech obalů nafoťte tak, aby bylo vidět jak poškozené zboží, tak výplň a způsob zabalení zásilky.

 • Vyplňte reklamační formulář vpravo na této stránce.

 • Přiložte nafocené fotografie poškozené zásilky.

 • Vyčkejte na odpověď našeho reklamačního oddělení.

 • V žádném případě neposílejte zboží  zpět před vyplněním reklamačního formuláře a potvrzení od našeho reklamačního oddělení!!!

 • Pokud nenahlásíte reklamaci přepravy do 48 hodin, nebude na tuto reklamaci brán zřetel!!!Zde vložte fotografie. Maximální velikost 2Mb!
DORAZILO VÁM CHYBNÉ ZBOŽÍ NEBO CHYBNÝ POČET

REKLAMACI CHYBNÉHO ZBOŽÍ ČI POČTU NAHLASTE CO NEJDŘÍVE!!!

 • Vyplňte reklamační formulář vpravo na této stránce.

 • Do popisu reklamace vepište chybné množství, nebo chybný produkt, který vám byl zaslán.

 • Vyčkejte na odpověď našeho reklamačního oddělení, který vám sdělí další postup reklamace.

 • V žádném případě neposílejte zboží  zpět před vyplněním reklamačního formuláře a potvrzení od našeho reklamačního oddělení!!!

 • Reklamační oddělení s vámi dořeší následný postup pro vyřešení reklamace.Zde vložte fotografie. Maximální velikost 2Mb!
ZBOŽÍ SE POKAZILO PŘI UŽÍVÁNÍ

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 12 MĚSÍCŮ OD POŘÍZENÍ

 • Vyplňte reklamační formulář vpravo na této stránce.

 • Vypište naše katalogové číslo reklamovaného produktu a počet reklamovaných kusů.

 • Pokud reklamujete více než 2 produkty, Napište nám o jaké produkty se jedná do pole Popis reklamace.

 • Vyčkejte na odpověď našeho reklamačního oddělení jak dále v reklamaci postupovat.

 • V žádném případě neposílejte zboží  zpět před vyplněním reklamačního formuláře a potvrzení od našeho reklamačního oddělení!!!

 • Reklamační oddělení s vámi dořeší následný postup pro vyřešení reklamace.

Záruka se nevztahuje:

 • Na poškození běžným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě.
 • Na znečištění přístroje, jeho snímačů a jejich případné čištění.
 • Na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku.
 • Pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití (s vyjímkou přístrojů určených pro profesionální použití).
 • Na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.), nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.Zde vložte fotografie. Maximální velikost 2Mb!