ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY

vyberte typ reklamace

Jestliže zboží bylo doruřeno poškozené, musíte tuto skutečnost nahlásit do 48 hodin od převzetí zásilky!

Kontaktní formulář
  Tuto skutečnost nahlaste co nejdříve!

  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


   Postup při reklamaci zboží ve lhůtě 12 měsíců od pořízení:

   Záruka se nevztahuje:

   • Na poškození běžným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku nebo při jeho dopravě.
   • Na znečištění přístroje, jeho snímačů a jejich případné čištění.
   • Na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku.
   • Pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití (s výjimkou přístrojů určených pro profesionální použití).
   • Na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.), nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.

   KONTAKTNÍ FORMULÁŘ